tirsdag 10. april 2012

Self Bragging.

This is a self bragging post. Soo, if you don't like people who brag about themselfes, move along.

At January the 3th 2012 I wrote this in my journal:
- Tummy: 101 cm
- Thigh: R, 62 L, 60
- But: 104 cm
- Overarm: R, 31 L, 30
- Underarm: R, 24 L, 26
- Chest: 101 cm.

Weight: 69 kg.


At April the 6th 2012 I wrote this:
- Tummy: 93 cm
- Thigh: R, 59 L, 57
- But: 103 cm
- Overarm: R, 30 L, 30
- Underarm: R, 26 L, 26
- Chest: Not measured.

Weigth: 67,1 kg

So... Overall..
Tummy: lost 8 cm
Thigh: lost R, 3 cm and L, 3 cm
But: lost 1 cm
Overarm: lost R, 1 cm and L, 0 cm
Underarm: gained 2 cm and lost 0 cm.
Weight: Lost 1,9 kg.


Yey me!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å kommentere innleggene, husk på at det du skriver skal du stå ansvarlig for. Trusler, hets, trakassering og annet står jeg helt fritt til å slette/ikke publisere og ta videre med politiet.