onsdag 22. mai 2013

A realization.

I just checked my statistics on this blog, and I realized that over half of the readers are from the USA. I really dont know how, and why and what for, but the americans finds this blog time after time.

And this makes me wonder... Do I have to write in english once again? The last time I did that, the ratings from USA dropped.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å kommentere innleggene, husk på at det du skriver skal du stå ansvarlig for. Trusler, hets, trakassering og annet står jeg helt fritt til å slette/ikke publisere og ta videre med politiet.