mandag 27. oktober 2014

Åpent brev til Ordfører og Byråd i Oslo.

Jeg kom nettopp hjem fra en fakkelmarkering for Manglerud Bad.

Det jeg merket best under dette var talen til Byrådet for kultur og næring, Anne Siri Koksrud Bekkelund. Man merket fort at dette var en tale som var skrevet for å gjenta det hun allerede hadde sagt, ikke kom hun med noe nytt som vi ikke visste, og det var gjenbruk av tidligere argumenter.

Først. La oss se på dette argumentet:
"– Jeg mener det koster for mye å gjøre en kortsiktig løsning. Det er bedre å gjøre en grundigere vurdering av hva det vil koste å løse problemet på sikt, sier Koksrud Bekkelund."

Å løse problemet på sikt er her enbetydende med at de skal sette ned utvalg, utvalget skal så se over hva det vil koste å reparere det allerede eksisterende badet kontra et nytt bad, så skal utvalget komme med sin konklusjon. La oss si at dette utvalget bruker minimum seks måneder på å komme frem til sin konklusjon. Da er vi i april 2015.
Utvalget kommer til en konklusjon om at det må bygges nytt.

April 2015 her, altså. Husk det.

Så sender utvalget denne rapporten til byrådet, hvor byrådet bruker 1 måned på å lese, forstå og fatte.

Mai 2015.

Så settes det ned en komitè som skal starte planleggingen av et nytt bad på Manglerud. Eksisterende Manglerud Bad er fortsatt stengt. Denne planleggingen tar ett år. Mai 2016(fra mai 2015 til mai 2016, så opplever vi en sommer. Gode temperaturer på land og i vann. 3 voksne drukner, 5 barn drukner).

Mai 2016, første spatak på ny svømmehall. Byggingen tar 2 år. Mai 2018.

Sommeren 2016, fem voksne drukner, sju barn drukner.
Sommeren 2017, sju voksne drukner, ni barn drukner. 

I mai 2018 åpner den nye svømmehallen på Manglerud. Den sommeren drukner ni voksne, og elleve barn. Svømmehallen kom for sent til svømmeopplæringen(Gjennomsnittlig bruk av tall, byggetid kan ta lenger tid, samme med planlegging og byråkrati).

Langsiktig tiltak:
Pluss-side:
Penger spart.

Minus-side:
24 voksne personer har drukne.
32 barn druknet.
56 personer totalt druknet.

Jeg er ikke synsk, men jeg vil tørre å påstå at så lenge denne saken trekkes ut, uansett om det gjelder rehabilitering eller å bygge nytt, så vil mennesker bli skadelidende. Hvorfor? Svømmeopplæringen er direkte berørt av at badene i Oslo blir stengt. Hva skjer når svømmeopplæring ikke blir gitt? Mennesker lærer ikke å svømme. Hva skjer når et menneske som ikke har lært å svømme begir seg ut i vannet, det seg være basseng eller sjø? Drukningsulykke.

Kortsiktig alternativ:
Rehabilitering av Manglerud Bad. Seks måneder på planlegging, da ender vi på April 2015. Gjennomføring av rehabilitering, 1,5 år. Oktober 2016.

Oktober 2016 åpnes Manglerud Bad etter rehabilitering. Minimum to år før åpningen av nytt bad, som kommunestyret også stemte flertall for.

Hva veier mest for byråden?

Menneskeliv eller penger?

Hva er verdien på et menneske, en person? Ett barn?
----------------------
Skal heller ikke stikke under en stol at dette er snakk om et etterslep på mange, mange, mange år med feilprioritering av kommunen. Reparering og vedlikehold av svømmehaller? Neida. Vi satser på å søke på OL, så får vi så mange nye haller, atte.

Prioriteringsbruken i kommunen er såpass på villspor at økonomieksperten  Hallgeir Kvadsheim egentlig burde dra med seg et tv-team fra Luksusfellen inn til kommunen og lage et eget program på det. Jeg er sikker på at han sitter å klør i fingrene etter å starte!

Det er blitt bevist gang på gang at kommunene ikke evner å skjønne at når man bygger noe, så må man reparere, restaurere og rehabilitere for å passe på at ting varer. Jordal Amfi, Manglerud Bad. Dette er to bautaer i idretten i Oslo som har blitt neglisjert, gang på gang. Jordal er nå falleferdig, men ikke stengt. Enda. Manglerud Bad er stengt, i påvente av lovt rehabilitering fra styret i kommunen.

Vi ser en trend her.

Kjære Ordfører og Byråd. Er dette en trend dere liker å se?

Jeg bare spør, jeg. Er oppriktig interessert i et ærlig, direkte svar her. Er dere stolte av at haller og arenaer råtner på stående fot på deres vakt? At barn og voksne drukner på deres vakt? Fordi dere ikke har gjort den jobben dere er blitt satt til?

Kommunevalget kommer snart. Og dere har ikke gjort jobben deres. Smak litt på den dere. Dere er folkevalgte. Folket valgte dere inn. Hva gjør man med folk som ikke gjør jobben sin? Man sparker de.

Vi ses til kommunevalget.